Tips & tricks

Her er nogle gode og brugbare ideér, som vil få din maskine til at køre bedre. De er hentet fra nogle af alle de sider, som jeg selv har brugt flittigt, for at “alteret” kører optimalt.


Undgå at skulle registrere Windows XP igen ved reinstallering

Hvis du har en version af Windows XP som skal "aktiveres", det vil sige registreres efter installation, kan du undgå, at skulle denne procedure igennem igen - ved at gemme oplysningerne et sikkert sted og kopiere dem over på den nyligt installerede maskine.

Filen du skal gemme (efter 1. registrering) hedder wpa.dbl og er placeret i C:\Windows\System32 mappen.

Når du har reinstalleret maskinen, eller har indlæst et image som blev taget før registreringen, lægger du "bare" filen tilbage på samme sted, genstarter maskinen, og så skulle du være kørende igen :o)


Deaktivér fjernadministrering under Windows XP

Hvis du alligevel ikke har brug for at andre har mulighed for at få adgang til din maskine til fjernadministrering, kan du undgå denne sikkerhedsrisiko ved, at slå muligheden fra.

Højreklik på "Denne Computer" (I startmenuen, eller stifinder etc.) og vælg "Egenskaber".

Klik herefter på fanebladet "Remote" og fjern de 2 mulige flueben.

Dermed kan din maskine ikke kontrolleres af andre over Internettet eller det lokale netværk.

For at være på den helt sikre side kan du også slå Terminal Service fra :

Gå til Kontrolpanel -> Administrative Tools -> Services (Eller start services.msc fra en DOS-prompt/"Kør...")

Find "Terminal Services" i listen og dobbeltklik på den.
Under Startup type vælger du "Disabled", trykker OK og genstarter maskinen. Det er ikke sikkert at du kan stoppe servicen direkte med det samme.

N.B. "Fast User Switching"-funktionaliteten vil muligvis ikke virke efter du har foretaget denne indstilling, da denne service er afhængig af "Terminal Services".


Slå taleboblerne fra i Windows XP

Hvis du ikke ønsker at Windows XP i tide og utide skal komme med gode råd, tips, systembeskeder, alarmer og meget andet nede ved proceslinjen kan du slå dette fra på følgende måde :

Åbn regedit.exe og find nøglen : HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Her ændrer du, eller tilføjer en ny værdi (DWORD), med navnet EnableBalloonTips og sætter indholdet til:
0 (for at slå fra) eller 1 (for at slå funktionen til igen).

Du skal muligvis logge på igen før ændringerne træder i kraft.


Computeren slukker ikke når jeg lukker Windows
Dette tip er gældende for : Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows XP.

Ofte finder Windows ikke automatisk ud af at Avanceret Strømstyring (Advanced Power Management) understøttes på maskinen. Denne indstilling kan dog nemt slås til ved hjælp af egenskaberne for skærmen, men... det er ikke altid nok (se nedenfor) :

For at slå "Avanceret strømstyring" til gør du følgende :

Åbn egenskaberne for skærm (dobbeltklik på "skærm" i kontrolpanelet) Klik på fanebladet "Pauseskærm"

Klik på knappen "Strømstyring..." nederst på siden.
Klik på fanebladet "APM" - Sæt flueben i "Aktivér Avanceret strømstyring".

I nogle tilfælde er dette ikke nok, men så kan registreringsdatabasen hjælpe : (Husk også at checke om denne funktion eventuelt er slået fra i BIOS).

Åbn regedit.exe - Gå til HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Her finder du værdien PowerdownAfterShutdown (ellers tilføjes den som strengværdi REG_SZ).

Indholdet sætter du til 1 for at aktivere funktionen, og 0 for at slå den fra igen.
Genstart maskinen for at ændringerne træder i kraft.Tillad flere samtidige download-sessions i Internet Explorer
Dette tip er gældende for : Internet Explorer.

Hvis man har en hurtig Internetopkobling og foretager mange downloads, så har man stødt på det problem, at blandt andet IE6, kun tillader to samtidige downloads ad gangen. Dette kan ændre på følgende måde :

Find: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Opret her værdien MaxConnectionsPer1_0Server af REG_DWORD typen, og sæt den til 19 heximalt (25 decimalt).

Opret samtidig værdien MaxConnectionsPerServer af REG_DWORD typen, og sæt den til 19 heximalt (25 decimalt).

Dette giver muligheden for 25 samtidige downloads. - Genstart maskinen før ændringen er aktivt.


Forøg hastigheden når du browser Internet eller netværket
Dette tip vil forøge hastigheden både når du surfer på Internettet og på det lokale netværk, med Internet Explorer eller den almindelige stifinder.

Om det er en egentlig fejl, eller det er fuldt bevidst vides ikke, men de fleste Microsoft 32-bit operativsystemer gør det, at de forsøger at scanne andre computere's delte mapper og filer for "planlagte opgaver" ?!?!?
Dette kan forøge ventetiden med helt op til 30 sekunder.

For at slå denne "service" fra, skal du gøre følgende : Eksportér registreringsdatabasen til en *.reg-fil først (som backup).

Åbn regedit.exe i “Kør” -
> Find : HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RemoteComputer\NameSpace

Slet nøglen {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}

Denne ændring træder i kraft med det samme (uden at genstarte). Bare start din Internet Explorer og se forskellen !.Slå ClearType til på Velkomstskærmen
Dette tip er gældende for : Windows XP.

Microsofts ClearType teknologi (kendt fra Microsoft Reader) er også indbygget i Windows XP og er som standard slået til.
Men denne indstilling er bruger-specifik, det vil sige at hver enkelt bruger kan vælge om man vil have den slået til eller ej.

Derfor bliver den først slået til efter du har logget ind, og det er synd for det virker også på velkomstskærmen. Du har måske allerede lagt mærke til det, men bruger du en bærbar maskine eller en anden form for LCD-skærm - er det særligt tydeligt.

For at ændre dette åbner du regedit.exe og finder nøglen : HKEY_USERS\.Default\Control Panel\Desktop

Her finder du værdierne FontSmoothing (REG_SZ) og FontSmoothingType (REG_DWORD).
Sørg for at begge værdier er sat til 2.
Dermed er ClearType slået til på velkomstskærmen og som standard for hver ny bruger der tilføjes.


Hvordan kan jeg få Windows XP til at boote hurtigere? (5 - 15 seconds (på nogle maskiner).
Gør følgende: Start Registry Editor (Regedit.exe). Find denne key i registry:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\MemoryManagement\PrefetchParameters

Husk at lave backup/eksportere nøglen til en *.reg file. "EnablePrefetcher" ændres fra 3 til 5 (decimal). - Luk regedit.
Restart din computer.

Flere tips og tricks kan findes, ved at klikke på  --->